Home Page ->> Contact Us
Contact Us
Ningbo Juncheng Industrial Group Co.,Ltd.

Address:
577 Fuqiang Road, Yinzhou, Ningbo, China

Zip Code:
315105
Phone:
+86-574-87779212
Fax:    
+86-574-87778733

Email:
Raiztrading@gmail.com

  
WebSite:
www.raizenter.com